ISSN: 2616-9975 (online)

         ISSN: 2616-9967 (print)

 Збірник наукових праць "УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ" - рецензоване наукове видання відкритого доступу, яке відображає найбільш вагомі результати фундаментальних та прикладних досліджень у галузі культурології, що мають важливе теоретичне або практичне значення для розвитку українського суспільства, української та світової культури. 

Індексується в міжнародних наукометричних базах даних: Index Copernicus International (ICI), Ulrichweb, Open Academic Journal Index, Research Bable, Google Scholar.

 

 Програмні цілі та тематична спрямованість збірника: розвиток культурологічного знання в Україні; висвітлення актуальних проблем сучасної культурології; популяризація культурологічної проблематики; залучення молодих науковців до сучасного культурологічного дискурсу; публікація результатів досліджень науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших ВУЗів у галузі культурології. 

Індексується в міжнародних наукометричних базах даних: Index Copernicus International (ICI), Ulrichweb, Open Academic Journal Index, Research Bible, Google Scholar.

 

 

Міжнародна ліцензія Creative Commons Attribution 4.0 International License.